Cách chỉnh gam mầu cho ảnh


Bài viết của mẹ Cún hay cười:

Có thể chỉnh theo tông đỏ, tông vàng, tông xanh và độ đậm nhạt theo cách sau:
chọn select/color range…/ trong select chọn reds nhấp ok. Sau đó mình ctrl+j vùng chọn màu đỏ từ BG lên. Quay trở lại BG mình chọn Image/Adjustments/Gradient… Map/trong gradient editor chon black,white nhấp ok. Tiếp theo Merge Visible(ctrl+shift+e). Tiếp tục vào Image/Adjustments/Viriations kích chuột vào Original sau đó chọn More Yellow hay gam màu nào tùy mình kích chuột tiếp vào Darken hay gì đó tùy mình thích. Nhớ là trong Viriations để ở chế độ Midtones.