Chèn ảnh vào blog WordPress


I. Cách chèn hình vào blog

Đơn giản nhất là bạn up lên một nơi nào đó đã quen thuộc với bạn, như flick, photobucket…, rồi copy và paste vào khung soạn thảo, ở chỗ bạn muốn hiển thị hình

Cách thứ hai là bạn có thể up trực tiếp từ máy vào WordPress. Làm như sau:

– Ở dòng trên cùng, của khung soạn thảo, ngay sau chữ “tải lên/thêm”, bạn chọn nút đầu tiên:

Tiếp tục đọc