Bảo vệ: WCL-QP41: Bài nộp


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

WCL-QP39: I’m like a bird của Kandi – Tổng kết


Tổng kết kỳ WCL-QP39, kit đề bài là I’m like a bird của Kandi.

Các bài nộp của nhà mình:


myhanhtp

NTTD

ThaoNhien

ThaoNhien


chipbébỏng

goldenfish

nhieumat

bataurua

Advertisements

Bảo vệ: WCL-QP39: I’m like a bird của Kandi


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

WCL-QP38: Tổng kết


Kit đề bài: Beach Fun của Emeto.

Phần thưởng dành cho người nộp bài đúng hẹn: Hoppy Easter Workshop cùng tác giả.

Các LO của nhà mình:

1. Tiffany

2. MigoiOranko

3. goldenfish

4. myhanhtp

5. bataurua

Thời hạn: 9/4 – 15/4:

  • Tiffany : 13/4
  • MigoiOranko : 15/4
  • goldenfish : 15/4
  • myhanhtp : 16/4 – trễ
  • bataurua : 18/4 – trễ

Advertisements

Bảo vệ: WCL-QP38: Beach fun – Emeto


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

WCL-QP37: Tổng kết


Kit đề bài: Hippity Hoppity của KAagard.

Phần thưởng dành cho người nộp bài đúng hẹn: Fishing Hole cùng tác giả.

Các LO của nhà mình:

1. MigoiOranko

2. NTTD

3. goldenfish

4. bataurua

5. chonvamuavn

Thời hạn: 27/3 – 1/4:

  • MigoiOranko : 27/3
  • NTTD : 29/3
  • goldenfish : 1/4
  • bataurua : 4/4 – trễ
  • chonvamuavn : 6/4 – trễ

Advertisements

WCL-QP35: Tổng kết


Kit của kỳ này làI have a dream của Susanne.

Các thiết kế của nhà mình. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tham gia.

bataurua

MogoiOranko

Ninh&Sơn

Vo-chong-vui

Tiffany

goldenfish

LyAnNhien

Advertisements

WCL-QP36 – Tổng kết


Kit đề bài lần này là It’s my party của TReed

Sau đây là các LO của nhà mình.

MigoiOranko

bekutai

NTTD

chonvamuavn

chipbébỏng


goldenfish

Advertisements

Bảo vệ: WCL-QP36: Nộp bài


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements