NGÀY HỘI SCRAP 2012 – TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI – FANTASY


1.thaonhien-f1  (link vote)

2.bao-giang-f1 (link vote)

3.bao-giang-f2 (link vote)

4.bao-giang-f3 (link vote)
5.bao-giang-f4 (link vote)
6.boylengkeng_f1  (link vote)
7.boylengkeng_f2  (link vote)
8.myhanhtp_f1 (link vote)
9.candylai_f1 (link vote)
10.candylai_f2  (link vote)
11.Tiffany_f1 (link vote)
12.Tiffany_f2 (link vote)
13.Nhoc_Nicolas_f1  (link vote)
14.nhieumat_f1 (link vote)
15.nhieumat_f2 (link vote)
16.Nhoc_Nicolas-f2  (link vote)
17.myhanhtp_f2  (link vote)
18.moonsunny_f1 (link vote)
19.cún hay cười f1 (link vote)
20.cún hay cười f2 (link vote)
21.honeybee-2011-f1 (link vote)
22.honeybee-2011-f1 (link vote)
23.thuy0108-f1  (link vote)
24.chonchon188_f1  (link vote)
25.chonchon188_f2  (link vote)

NGÀY HỘI SCRAP 2012 – TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI – NATURE


1.Candylai-n1  (link vote)

2.Candylai-n2  (link vote)

3.Tiffany-n1 (link vote)

4.Tiffany-n2 (link vote)

5.me_cuvi n1 (link vote)

6.nguyenhongnhung171 n1 (link vote)

7.honeybee_2011 n1 (link vote)

8.myhanhtp_n1  (link vote)

9.myhanhtp_n2  (link vote)

10.huongduongxanh_n1  (link vote)

11.nhieumat_n1  (link vote)

12.nhieumat_n2  (link vote)

13.nguyenhongnhung171_n1 (link vote)

14.nguyenhongnhung171_n2 (link vote)

15.huongduongxanh_n2  (link vote)

16.cosmo_n1  (link vote)

17.cosmo_n2  (link vote)

18.boylengkeng_n1 (link vote)

19.boylengkeng_n2 (link vote)

20.thuy108_n1  (link vote)

21.thuy108_n2  (link vote)

22.vochungvui_n1 (link vote)

23.vochungvui_n2 (link vote)

24.chonchon188_n1  (link vote)

25.chonchon188_n2  (link vote)

26.liemchien-n1  (link vote)

27.liemchien-n2  (link vote)

28.chipbebong_n1 (link vote)

29.chipbebong_n2 (link vote)

30.

NGÀY HỘI SCRAP 2012 – TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI – PAPER


1.nhieumat-pp1  (link vote)

2.nhieumat-pp2 (link vote)

3.Tiffany-pp1 (link vote)

4.Tiffany-pp2 (link vote)

5.chonchon188  pp1 (link vote)

6.chonchon188  pp2 (link vote)

7.candylai-pp1 (link vote)

8.candylai-pp2  (link vote)

9.boylengkeng-pp1 (link vote)

10.muathanggieng-pp1 (link vote)

11.boylengkeng-pp2  (link vote)

12.huongduongxanh-pp1 (link vote)

13.vochongvui-pp1  (link vote)

14.vochongvui-pp2  (link vote)

15.huyentrang-43  pp1 (link vote)

16.huyentrang-43  pp2 (link vote)

NGÀY HỘI SCRAP 2012 – TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI – SIMPLE


1.honeybee-2011 (link vote)

2.thuy0108 – tp1 (linkvote)

2.thuy0108 – tp2 (linkvote)

4. me cuvi(link vote)

5. Tiffany p1(link vote)

6. Tiffany p2(link vote)

7.me_cuvi p2 (link vote)
8.nhieumat -sp1 (link vote)

9.nhieumat -sp2(link vote)

10.vochungvui-sp1(link vote)

11.vochongvui-sp2(link vote)

12.huongduongxanh-sp1(link vote)

13.huongduongxanh-sp2(link vote)

14.baogiang-sp1(link vote)

15.baogiang-sp2(link vote)

16.muathanggieng-sp1(link vote)

17.chonchon188-sp1(link vote)

18.Cosmo-sp1(link vote)

19.Cosmo-sp2(link vote)

20.chonchon188-sp2(link vote)

21.Candylai-sp1(link vote)

22.Candylai-sp2(link vote)

NGÀY HỘI SCRAP 2012 – ALBUM CỦA NĂM


1.NGỘ NGHĨNH TUỔI LÊN BA – TIFFANY (link vote)

Bao gom: 52 trang doi (104 trang don kho A4)

Gioi thieu: Nhung hinh anh va nhung mau chuyen vui gop nhat cua 2 ban Michu Mitu duoc me ban note lai cho 2 ban trong lua tuoi len 3

Link: http://s1226.photobucket.com/albums/…tuoi%20len%203

2.NHẬT KÝ ẢNH NĂM THỨ HAI – ĐỨC HUY – MẸ ĐỨC PHONG(link vote)
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…0-%20Duc%20Huy

Một vài trang bên trong3. NHẬT KÝ NĂM ĐẦU ĐỜI CỦA TITI – NHIEUMAT(link vote)

http://s28.photobucket.com/albums/nh…%20i%20%20Titi


4.MY 2ND – ĐỨC HUY – MẸ ĐỨC PHONG(link vote)

My 2nd Diary – Đức Huy – Mẹ Đức Phong
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…%202nd%20diary

Một vài trang bên trong5.NĂM ĐẦU ĐỜI CỦA TINK – NHIEUMAT(link vote)

Năm đầu đời của Tink – Nhieumat

i. Số trang: 30 trang ruột
ii. Tình trạng: Đã in
iii. Link: http://s28.beta.photobucket.com/user…20mc%20u%20tin
iv. Previews:

6.NGỘ NGHĨNH TUỔI LÊN BA – THẢO NHIÊN(link vote)

http://www.flickr.com/photos/thaonhi…7629787002266/

7.BARCELONA TRAVEL JOURNAL – MẸ ĐỨC PHONG(link vote)

Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…bi/library/BCN

8.VINTAGE IN THE SUN – NHIEUMAT(link vote)

Link: http://s28.beta.photobucket.com/user…in%20the%20Sun

9.TOÀN THẮNG& CẦM LONG Ở XỨ SỞ DIỆU KỲ – NTTD(link vote)

Xem toàn bộ ở đây: http://ngocnttd.wordpress.com/2012/1…xu-so-dieu-ky/


10.SINGAPORE 2010 – NHIEUMAT(link vote)

Link: http://s28.beta.photobucket.com/user…pore%20%202010

11.ALBUM CHƯA KỊP ĐẶT TÊN -MUATHANGGIENG(link vote)

http://s189.photobucket.com/albums/z…0scrap%202013/

12.ALBUM NĂM 2012-NTTD(link vote)


’14.HẠNH PHÚC LÀ KHI … – CHONCHON188(link vote)

15.EUROPEAN TRAVEL – MẸ ĐỨC PHONG (link vote)

16. ALBUM 2012 IN REVIEW – NTTD(link vote)

http://ngocnttd.wordpress.com/2012/1…n-review-full/17. 2T@CHRISMAS – NHIEUMAT (link vote)

http://s28.beta.photobucket.com/user…ristmas%202012

18.NHẬT KÝ ĐẦU ĐỜI ĐỨC HUY (PART 2) – MẸ ĐỨC PHONG (link vote)

Nhật ký đầu đời Đức Huy (Part2) – Mẹ Đức Phong
http://s178.beta.photobucket.com/use…/Bi%20part%20219.LET THE STORY BEGIN … – VOCHONGVUI(link vote)

Link: https://www.facebook.com/media/set/?…3747989&type=3

 

NGÀY HỘI SCRAP 2012 – SCRAPPER CHĂM CHỈ NHẤT


1. nhieumat (link vote)

1. Nhật ký năm đầu đời Titi: – phần 1
i.    Số trang: 29 trang ruột
ii.    Tình trạng: Chưa in
iii.    Link:http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/Facebook/Nht%20k%20nm%20u%20i%20%20Titi
2. Năm đầu đời của Tink:
i.    Số trang: 30 trang ruột
ii.    Tình trạng: Đã in
iii.    Link: http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/FacebookNm%20u%20i%20ca%20Tink2%20v%20nhng%20ct%20mc%20u%20tin

3.Vintage in the sun
i.    Số trang: 23 trang ruột
ii.    Tình trạng: Đã in
iii.    Link: http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/Facebook/Vintage%20in%20the%20Sun

4. Singapore 2010
i.    Số trang: 30 trang ruột
ii.    Tình trạng: chưa in
iii.    Link:http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/Facebook/Singapore%20%202010

5. Hành trình mang bau Suri
i.    Số trang: 20 trang ruột
ii.    Tình trạng: Đã in và đã tặng
iii.    Link:http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/Scrap%20Album/HanhTrinhMangBau

6. 2T@Christmas
i.    Số trang: 11
ii.    Tình trạng: (đang định bổ sung thêm)
iii.    Link: http://s28.beta.photobucket.com/user/nhieumat/library/Facebook/2T%20%20Christmas%202012

2. mẹ Đức phong (link vote)

1. Nhật ký ảnh năm thứ 2 – Đức Huy: 86 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…0-%20Duc%20Huy

2. My 2nd Diary – Đức Huy: 34 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…%202nd%20diary

3. Photobook European travels: 50 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…pean%20Travels

4. Barcelona travel journal: 24 trang

Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…bi/library/BCN

5. Photobook Madrid: 20 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…library/Madrid

6. Photobook Happiness is being together: 20 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…ing%20together

7. Photobook Mallorca: 46 trang
Link đầy đủ của album có thể xem ở đây:
http://s178.beta.photobucket.com/use…rca%20-%202010

8. Photobook Graduation: 23 trang (đã in)
9. Photobook Happy 6th wedding anniversary: 39 trang (đã in)

10. Together: 26 trang (đã in)

11. Nhật ký ảnh năm thứ 4 Đức Phong: 40 trang (đã in)
P.S: cuốn này có 10 trang là sản phẩm của em Migoi Oranko tham gia PJ paper.

12. Nhật ký đầu đời Đức Huy (6-12 tháng): 44 trang (đã in)THI THIẾT KẾ LỊCH 2013 – TUẦN 6


1. muathanggieng

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

2.cachua08

To mat

Tháng 11

Tháng 12

3.chonchon188

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

4.candylai

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

5.Cucgachxiu

Tờ bìa

Tháng 11

Tháng 12

6.hanah08

To mat

Tháng 11

Tháng 12

7.NhocNicolas

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

8.myhanhtp

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

9.metrontron

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

10.boylengkeng
Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12


11.misa_259

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

12.goldenfish

Tờ mặt

Tháng 11

T11-sửa

Tháng 12

13.Oc.xinh

Tờ mặt

Tháng 11

Tháng 12

14.nhieumat

To mat

Tháng 11

Tháng 12

THI THIẾT KẾ LỊCH 2013 – TUẦN 5


1.Cucgachxiu

Tháng 09

Tháng 10

2.muathanggieng

Tháng 09

Tháng 10

3.boylengkeng

Tháng 9

Tháng 10

4.nhieumat

Tháng 9

Tháng 10

5.myhanhtp

Tháng 9

Tháng 10

6.cachua08

Tháng 9

Tháng 10

7.candylai

Tháng 9

Tháng 10

8.hanah08

Tháng 9

Tháng 10

9.metrontron

Tháng 9

Tháng 10

10.NhocNicolas

Tháng 9

Tháng 10

11.chonchon188

Tháng 9

Tháng 10

12.cún hay cười

Tháng 9

Tháng 10

13.Oc.xinh

Tháng 9

Tháng 10

14.misa_259

Tháng 9

Tháng 10

15.goldenfish

Tháng 9-10

THI THIẾT KẾ LỊCH 2013 – TUẦN 4


1.Boylengkeng

Tháng 7

Tháng 8

2.cachua08

Tháng 7

Tháng 8

3.muathanggieng

Tháng 7

Tháng 8

4.myhanhtp

Tháng 7

Tháng 8

5.cún hay cười

Tháng 7

Tháng 8

6.hana08

Tháng 7

Tháng 8

7.misa_259

Tháng 7

Tháng 8

8.candylai

Tháng 7

Tháng 8

9.Cucgachxiu

Tháng 7

Tháng 8

10.goldenfish

Tháng 7

Tháng 8

11.nhieumat

Tháng 7

Tháng 8

12.NhocNicolas

Tháng 7

Tháng 8

13.metrontron

Tháng 7

Tháng 8

14.Oc.xinh

Tháng 7

Tháng 8