WCL 26 – Kit Spring a ling của Kmill


Kit của kỳ WCL 26 là Spring a ling của Kmill:

Link để tải file ở đây nhé.

Tham khảo thêm về kit ở đây.

Khi comment để nộp bài mọi người nhớ ghi rõ nick trên WTT để tiện cho việc liên hệ nhé.

Mong mọi người tham gia tích cực. Ai có nộp bài thì có bonus thêm là bộ 5QP của kit này:

Advertisements