Đơn giản và dễ dàng hơn để làm Color pop (new) :p


Bài viết của chị Thủy  (Ảnh em nợ nhé, chưa biết có cách nào khả thi từ Word sang ảnh mà k0 phải chụp lại màn hình  :P)

Color Pop

Mở ảnh cần làm.

Tớ sẽ giữ lại màu áo + bờm tóc của nàng và chuyển toàn bộ các phần khác sang đen trắng.

 

 

Nhân đôi layer. Chuyển layer dưới thành đen trắng. Bạn có thể dùng các cách sau

Image – Adjustment – Saturation

Image – Adjustment – Black and Whitel

Image – Adjustment – Channel Mixer, chọn Monochrome.

Hoặc sử dụng Action chuyển ảnh đen trắng.

 

 

 

Chuyển qua làm việc với layer màu

Chọn Quick Selection tool, chọn size thích hợp và chọn tool có dấu cộng này để có thể chọn nhiều lần.

 

 

Select lấy phần bạn muốn giữ màu, ở đây tớ sẽ chọn phần áo và bờm của nàng. Không cần phải làm quá gọn gàng, lỡ có bị lem ra ngoài cứ mặc kệ nhé, sẽ xử lý sau

 

 

Đảo vùng chọn (Invert Selection) bằng cách Nhấn Ctr+Shift+I hoặc vào Select, Invert

 

 

 

 

Vào Layer – Layer Mask – Hide Selection

 

 

 

Kết quả

 

 

 

Bạn có thể thấy phần bờm tóc và 1 phần mũ chưa ổn. Đáng ra tất cả áo và bờm tóc phải là color. Bạn sẽ sửa bằng cách chọn Brush màu trắng, size thích hợp bôi lên phần nơ và áo bị đen trắng. Nêu bôi quá ra rìa, bạn lại dùng Brush đen sửa lại.

Ngoài ra có phần nền gần bờm của bé đáng ra phải là đen trắng thì lại là Color. Bạn sửa bằng cách chọn Brush đen bôi lên phần nền đó. Tương tự, nếu bôi quá ranh giới cần thiết, bạn dùng Brush trắng để sửa lại.

 

 

Kết quả cuối cùng