Monthly Challenges 2: Kit For the Love of Scrap


Kit đề bài: For the Love of Scrap, by After Five Designs. Kit này do mẹ Đức Phong tặng 😡 😡 :x.

Samples có thể xem ở đây:

BTC: Vo_chong_vui

BGK: Mẹ Cún hay cười, Thuy0108 và mẹ Đức Phong.

Yêu cầu về sản phẩm: Mỗi thành viên đăng ký dự thi phải nộp 2 pages đôi theo trường phái Paper và Simple, sử dụng mẫu nhà hoặc hàng xóm , k0 dùng mẫu của nước ngoài, hoặc mẫu trên mạng 

Thời gian đăng ký: Từ hôm nay cho đến hết chủ nhật ngày 10/7. Mọi người đăng ký tại topic này ạ.

Thời gian bắt đầu: Thứ 2 ngày 11/7 (em sẽ post link vào bài viết có đặt pass trong WP và gửi pass cho tất cả mọi người đã đăng ký. Sau khi công bố kết quả mọi người sẽ gửi link hình và link down tác phẩm của mình vào bài viết này)

Thời gian kết thúc nộp bài: 22h tối Chủ nhật ngày 17/07.

Thời gian chấm giải và voteTừ Thứ 2 18/7 đến thứ 4 ngày 20/7.

Công bố kết quảThứ 5 ngày 20/7.

Lưu ý: Thời gian công bố kết quả có thể bị lùi lại, phụ thuộc vào tốc độ chấm điểm của BGK