Bổ sung thể lệ bài QP hàng tuần


Từ Kit 11 mẹ TN nhận chân thư kí lon ton phụ giúp cho chị NTTD việc nhận và tổng hợp các bài thi, mà mẹ TN lại là một thư kí lười, nên xin phép bổ xung một vài yêu cầu nhỏ:

1-Các thành viên nộp bài bên cạnh link down QP xin gửi kèm link hình ảnh của bài dự thi.

2-Thành viên nào có nhu cầu down QP của cuộc thi thi vui lòng nhắn tin cho mẹ TN, các QP dự thi sẽ được tổng hợp dần dần trên Blog. Các mẹ có thể chờ đợi các QP đc cập nhật đủ thì mới lấy link.