Thi thiết kế QP – Thể lệ


Thể lệ

Tất cả mọi người đếu có cơ hội tham gia thiết kế, không phân biệt già trẻ gái trai, mọi người vào đăng ký trên Forum WTT.

Chỉ với một điều kiện thôi: đó là mỗi người sau khi nhận kit sẽ tự thiết kế 2 QP – dạng tờ đôi ấy, làm sao để tông xuệc tông nhé  và đưa lên chia sẻ cho mọi người trong nhà mình.

Phần thưởng cho mọi người nộp QP đúng hạn sẽ là các kit của những lần thi sau nữa. Tớ đảm bảo đều là những kit đẹp, mọi người sẽ thích cho mà xem. Còn nếu không nộp bài thì thì thì … sẽ được đưa vào danh sách nâu, nghĩa là sẽ không được nhận kit mới cho đến khi nộp bài cũ. Có nghĩa là tất cả mọi người đều có cơ hội nhận được 1 kit free .

Thời gian nhận kit: ngày thứ 2 hàng tuần. Thời hạn thiết kế: 1 tuần.

Mọi người tải file lên các trang chia sẻ như 4share.com, mediafile.com… rồi gửi đường link về cho người gửi kit nhé (bằng pm của WTT hoặc e-mail đăng ký trên WordPress…). Ngưởi gửi kit có trách nhiệm tập hợp các file này và gửi lại cho các bạn có nộp bài (có nghĩa là nếu bạn làm ra 2QP để chia sẻ với mọi người, thì bạn có cơ hội nhận được 20QP khác… mại dzô, mại dzô) :).
Các QP này chỉ được chia sẻ trong nội bộ những người tham gia thiết kế và có nộp bài. Nếu bạn muốn chia sẻ QP của bạn cho tất cả mọi người thì cũng không sao cả.

Tên file: dạng  QPxxx_yyyy_zzzz; trong đó:

  • xxx là thứ tự của cuộc thi;
  • yyy là tên (nickname) của các bạn trên WTT;
  • zzz thì tùy ý;

ví dụ cụ thể như sau: QP002_NTTD_OA; QP012_thaonhien

File nộp bài gồm:

– Tối thiểu 2 QP dạng .png, kích thước chuẩn 12 x 12ins; (hoặc trang đôi: 24 x 12 ins), độ phân giải 30o dpi; có đục lỗ để chèn ảnh.

– Các ảnh của QP đó, khuyến khích (sẽ tiến tới bắt buộc) có người mẫu; kích thước là 500 x 500 pixel (2 x 2 ins, 250 dpi).

Nguồn của các bộ kit này, ban đầu sẽ do mình cung cấp và rất hoan nghênh các bạn tiếp sức. Nếu mọi người nhiệt tình ủng hộ, tớ đảm bảo nhà mình sẽ có các bộ album riêng rất đẹp.