Dùng Shape Grid để làm QP


Em cũng bon chen một bài gọi là cùng tham gia khai trương blog. Hí hí

Trong PS có một tool gọi là Shape.
0. Vào Shape -> Custom Shape Tool.
1. ở phía trên của cửa sổ PS sẽ có một thanh option cho phép bạn chọn shape.
2. Bạn chọn Shape Grid
3 bước trên thể hiện trong hình sau:

Sau đó, bạn đặt chuột ở góc trên trái, ấn chuột trái và kéo xuống góc dưới bên phải. Bạn sẽ có hình như sau.

Tiếp sau đó bạn có thể trang trí trong mỗi ô theo ý của bạn.

Ví dụ minh họa đây ạ